Napuštajući Mariasa

Posljednja prevedena knjiga od Mariasa je pročitana. Odjednom sam se osjetila jako usamljenom. Pitam se, ko će ga zamijeniti? Ko će mi uspjeti davati toliko inspiracije nakon njega? Znam, znam, uvijek ostaje Borges. Ali ne smijem ga često čitati, jer imam osjećaj da ga nesvjesno, a lagano kopiram kad zaredam sa čitanjem njegovih priča…O Marias!